Vaikus enne tormi?

16.12.2013Kirjutas admin teemal Ühiskond | Kommentaare 0

Viimastel aastatel on tuliselt tõstatunud kiirlaenusektori rangema reguleerimise teema. Kes on aga põhilised teema tõstatajad? Natuke internetis ringi kolades leiab mitmeid artikleid pealkirjadega: “Pankurid: riik peaks SMSlaenu turgu karmimalt reguleerima”, “Olukord kiirlaenuturul on keeruline” jne. Mitmel pool kumavad läbi pankade ja liisinguliidu esindajate ja ettevõtete nimed.

Nii pangad kui ka liisingut pakkuvad ettevõtted (mis on enamus pankade omanduses) on otsesed ärikonkurendid kiirlaenusektoriga. Kuidas saab üks grupp ettevõtjaid survestada riiki reguleerima (välja suretama) põhimõtteliselt samal/sarnasel (finants)turul tegutsevaid ettevõtjaid? Üheks loogiliseks põhjenduseks on pankade domineeriv positsioon riigi majanduses. Kas riik laseb endaga manipuleerida just selle põhjuse tõttu või nähakse tõesti kiirlaenudes üha enim sotsiaalprobleeme tekitavat faktorit?

Selge on see, et suur osa majandusest baseerub pankadel, aga kas on uuritud, millist mõju majandusele tervikuna osutab nt. kiirlaenusektor? Mõeldes nüüd eriti lineaarselt, siis mis on kiirlaen/tarbimislaen – väike rahasumma, mis oma lühiajalisuse tõttu kasutatakse ära suhteliselt kohe ning 99% juhtudest mingite tarbeesemete peale. Johtuvalt eelnevast arutluskäigust oleks ju võimalik järeldada, et tarbimise elavdamiseks välja antud rahasummad mõjutavad riiklikke finantsvooge pigem positiivselt. Kiirlaenusektoris väljaantud summad ulatuvad kümnetesse, kui mitte sadadesse miljonitesse eurodesse – kõik puhtalt tarbimisse, ei panda seda raha kuskile sokisäärde.

Tulles nüüd kiirlaenudega seotud negatiivsete elementide juurde, siis teatavasti on avalikkuses olnud palju juhtumeid, kus inimesed ei ole kokkulepitud ajaks suutnud võetud laenusummat tagastada ning seetõttu on käivitatud purgatooriumilaadne olukord, kus intressid ainult kasvavad. Ehk – kiirlaenud on tekitanud riigis ka palju sotsiaalseid probleeme ning siinkohal saab tõstata (üsna ratsionaalse) kuid olulise küsimuse: kas tarbimise suurendamiseks võetud raha kaalub üles mingi osa inimeste sotsiaalsed probleemid? Emotsionaalne vastus püstitatud küsimusele on tõenäoliselt juba ette teada (seda peegeldab ka praegune massimeedia käsitlus kiirlaenusektorist), aga kui teoreetiliselt möelda teistpidi – mis siis juhtuks?

Loe kogu postitust

Laenuvõrdlusportaalid

16.11.2013Kirjutas admin teemal Määratlemata | Kommentaare 0

Kuna laenu puhul on tegemist pikaajalise finantskohustusega on mõistlik enne laenamist endale selgeks teha, milline laenupakkuja väljastab laenu kõige odavamalt. Eestis eksisteerib mitmeid laenuvõrdlusportaale mis pakuvad laenude võrdlemise võimalust tarbijale ja aitavad leida kõige sobivaima laenupakkuja. Erinevate laenutoodete võrdlemine suurendab laenupakkujate vahelist konkurentsi, mis tarbija jaoks toob kaasa soodsamad laenutooted.

Loe kogu postitust

Võlaõigusseaduse muudatuste valguses ja vastutustunde kasvatamise alguses

5.09.2013Kirjutas admin teemal Külalispostitus, Üldine | Kommentaare 0

Eesti seadusandja otsustas kehtestada tarbijakrediiti pakkuvatele ettevõtetele selgemad vastutustundliku laenamise reeglid, kuna seni kehtinud regulatsioonid olid abstraktsed ning jätsid palju tõlgendusruumi. 1. juulist 2013 kehtima hakanud võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadusega täpsustati ning täiendati vastutustundliku laenamise ja finantsteenuste reklaamimisega seotud nõudeid ja laenuandjate kohustusi. Kõige keerukam on siinjuures ühtne arusaam vastutustundlikust käitumisest. 

On üsna selge, et seadusest ja kehtestatud määrustest või nende pidevatest muudatustest üksi alati ei piisa, kui tarbijakrediiti pakkuval ettevõttel puudub arusaadav, mida tähendab vastutustundliku laenamise põhimõte ja kuidas seda üldse rakendama peaks. Piir vastutustundliku ja vastutustundetu käitumise vahel on aga õhuke ja mitte alati ka kergesti adutav ning seda mitte vaid ettevõtjatele, vaid sageli just klientidele endile. Vastutustundetu laenuandmine tekitab probleeme laenuvõtjatele, kes tihti ei oska ise hinnata (või ka ei taha seda teha), kas võetud laenukohustust neil hiljem jõukohane kanda on. 

Loe kogu postitust

Minnalaskmise teooria

31.07.2013Kirjutas admin teemal Nõustamine | Kommentaare 0

Mitmed võlanõustajad on täheldanud, et üha enam on inimeste võlaorjusesse sattumisel valdavateks tendentsideks liiga kergekäeline laenamine ja pärast oma kohustuste mitte täitmine ehk käega löömine. Kirjeldatud olukord on keeruline nii laenuvõtjatele kui laenuandjatele.

Võlanõustajad räägivad esialgu uskumatuna tunduvaid lugusid, kus kiirlaene võetakse igapäevaselt näiteks toidukorvi eest maksmiseks. Inimesed elavad reaalselt üle oma võimete ning kompenseerivad oma elustiili tegelikult teiste arvelt, mis toob varem või hiljem kahju kõikidele osapooltele. Paljudel juhtudel on täheldatud ka hasartseid laenajaid, kes süüdimatult laenu võtavad ning tagasimaksmine pole plaaniski. Tihti juhtub nii, et juba laenukohustusi on kaelas rohkem mitu ning põhimõtteliselt minnakse käega lööma.Oleme ka varem oma artiklites seda kirjutanud, kuid nüüd toonitavad seda ka võlanõustajad, et esimeseks veaks on olukord, kus võlgnik ei vasta enam kohtuteadatele ning seetõttu hakatakse finantstehinguid tegema läbi teiste inim

Loe kogu postitust

7 erinevat laenuliiki

24.04.2013Kirjutas admin teemal Üldine | Kommentaare 0

Tänapäeval pakutakse väga palju erinevaid finantsteenuseid. Üheks finantsteenuseks on laen, mis on aegade jooksul leidnud endale erinevaid kujusid läbi mitmetahuliste funktsioonide. Alljärgnevalt on lühemas võtmes tutvustatud seitset erinevat laenuliiki, mida pakutakse Eesti turul. 

1. Kiirlaen

Kiirlaen on selline laenuliik, mille puhul pole vaja eraldi tagatist ning mõnel pool ka ei küsita Su sissetulekute kohta, kui nii eraldi pole märgitud. Olgu öeldud, et laen on kohustus ning sellega tuleb arvestada ja parima pakkumise saamiseks on meie lehel võimalik erinevaid laenupakkujaid võrrelda. Kiirlaen, nagu nimi isegi ütleb, on laenuliik, mida on võimalik kiiresti kätte saada ning sel on lühike tagasimakseperiood tavaliselt, kuigi ka need võivad erinevad vastavalt laenuandjatele. Laenu võttes tuleb arvestada laenu kogu kulukuse määraga ehk intressile lisandub tavaliselt ka lepingutasu või teenustasu.

Loe kogu postitust
Pärast pikaajalist hambaarsti külastamise edasilükkamist otsustasin võtta laenu ja sellega lõpuks ühele poole saada. Tänu ParimIntress.ee lehele leidsin väga soodsa laenu ja olen neile selle eest tõesti südamest tänulik.
Marge R, Tallinnast

[Valik meid kajastanud meediaväljaannetest]